ثبت شکایت

برای ثبت شکایت درباره موارد مختلف در فروشگاه اینترنتی یزداستور میتوانید:

تلفن بزنید

مدیرفروشگاه 09194963734

ایمیل بزنید

info@yazdstore.com

یا فرم روبرو را تکمیل و ارسال کنید