ثبت شکایت

برای ثبت شکایت درباره موارد مختلف در فروشگاه اینترنتی یزداستور میتوانید:

تلفن بزنید

مدیرفروشگاه: 09194963734

ایمیل بزنید

info@yazdstore.com

yazdstore724@gmail.com
 
 

فرم تماس را تکمیل و ارسال کنید

    نام و نام خانوادگی (الزامی)

    ایمیل (الزامی)

    تلفن تماس

    موضوع شکایت

    پیام شما (الزامی)