ثبت شکایت

برای ثبت شکایت درباره موارد مختلف در فروشگاه اینترنتی یزداستور میتوانید:

تلفن بزنید

مدیرفروشگاه ۰۹۱۹۴۹۶۳۷۳۴

ایمیل بزنید

info@yazdstore.com

فرم تماس را تکمیل و ارسال کنید

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن تماس

موضوع شکایت

پیام شما (الزامی)