دیدنی های یزد تنها به جاذبه های درون شهر محدود می شود بلکه کمی آن طرف تر از شهر نیز جلوه هایی تماشایی انتظارتان را می کشند که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بافت تاریخی میبد در ۵۵ کیلومتری شهر یزد

زیارتگاه چک چک ( محل عبادت زرتشتیان) در ۹۹ کیلومتری شهر یزد

روستای خرانق در ۷۷ کیلومتری شهر یزد

کوه ریگ مهریز (تپه شنی مشهور) در ۴۵ کیلومتری شهر یزد

کویر عقدا در ۱۰۲ کیلومتری شهر یزد

ارسال نظر در این مطلب امکانپذیر نمی باشد. جهت ارتباط با مدیریت می توانید از فرم تماس استفاده نمایید