یزد استور

پیشنهاد شگفت انگیز

ارده با شیره خرما شیررضا طعم شیره…

۴۷,۲۰۰تومان

  پیشنهاد شگفت انگیز

  ارده ممتاز شیررضا ۷۰۰ گرمی…

  ۴۶,۵۰۰تومان

   پیشنهاد شگفت انگیز

   حلوا ارده ارکیده با طعم پسته شیرر…

   ۲۶,۵۰۰تومان

    پیشنهاد شگفت انگیز

    حلوا ارده کلاسیک شیررضا ۷۰۰ گرمی…

    ۳۴,۸۰۰تومان

     پیشنهاد شگفت انگیز

     روغن کنجد بکر شیررضا ۳۰۰۰ سی سی…

     ۲۵۴,۰۰۰تومان

      1. ارده با شیره خرما شیررضا طعم شیره…
      2. ارده ممتاز شیررضا ۷۰۰ گرمی…
      3. حلوا ارده ارکیده با طعم پسته شیرر…
      4. حلوا ارده کلاسیک شیررضا ۷۰۰ گرمی…
      5. روغن کنجد بکر شیررضا ۳۰۰۰ سی سی…


      محصولات بادوم زمینی


      عصاره گیاهان
      ویترین روغن


      تخفیف 50 درصدی کنجدی

      حلوا ارده

      نمایش همه محصولات

      حلوا شکری کنجدی آیمل شیررضا 400 گرمی

      حلوا شکری کنجدی آیمل شیررضا ۴۰۰ گ…

      ۲۰,۰۰۰تومان


      حلواشکری ساده شیررضا 400 گرمی

      حلواشکری ساده شیررضا ۴۰۰ گرمی…

      ۱۸,۲۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره انگور شیررضا 3.5 کیلوگرم

      حلوا ارده با طعم شیره انگور شیررض…

      ۱۷۵,۰۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره خرما شیررضا 3.5 کیلوگرم

      حلوا ارده با طعم شیره خرما شیررضا…

      ۱۶۳,۰۰۰تومان


      حلوا ارده باشیره توت شیررضا 3/5 کیلویی

      حلوا ارده باشیره توت شیررضا ۳/۵ ک…

      ۱۸۸,۰۰۰تومان


      حلوا ارده شیررضا آیمل 230 گرمی

      حلوا ارده شیررضا آیمل ۲۳۰ گرمی…

      ۱۲,۵۰۰تومان

      محصولات تخفیف دار


      حلوا شکری کنجدی آیمل شیررضا ۴۰۰ گ…

      تومان
      ۲۰,۰۰۰تومان


      حلواشکری ساده شیررضا ۴۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۸,۲۰۰تومان


      ارده دو آتیشه با طعم شیره انگور ش…

      تومان
      ۴۹,۰۰۰تومان


      ارده دو آتیشه با طعم مربای گلاب ش…

      تومان
      ۴۴,۲۰۰تومان


      ارده دو آتیشه با طعم شیره توت شیر…

      تومان
      ۴۹,۲۰۰تومان


      ارده با شیره توت شیررضا ۸۵۰ گرمی…

      تومان
      ۴۸,۹۰۰تومان


      ارده با شیره انگور شیررضا ۸۵۰ گرم…

      تومان
      ۴۸,۸۰۰تومان


      ارده با مربای گلاب شیررضا ۸۵۰ گرم…

      تومان
      ۴۴,۰۰۰تومان


      مربا گلاب شیررضا ۹۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۴,۰۰۰تومان


      مربا گلاب شیررضا ۴۵۰ گرمی…

      تومان
      ۸,۰۰۰تومان


      سه شیره(انگور، خرما، توت)شیررضا ۹…

      تومان
      ۲۵,۸۰۰تومان


      سه شیره (انگور، خرما، توت) شیررضا…

      تومان
      ۱۵,۴۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره انگور شیررض…

      تومان
      ۱۷۵,۰۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره خرما شیررضا…

      تومان
      ۱۶۳,۰۰۰تومان


      حلوا ارده باشیره توت شیررضا ۳/۵ ک…

      تومان
      ۱۸۸,۰۰۰تومان


      شیره توت شیررضا ۹۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۸,۸۰۰تومان


      شیره توت شیررضا ۴۵۰ گرمی…

      تومان
      ۱۷,۸۰۰تومان


      شیره خرما شیررضا ۹۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۵,۵۰۰تومان


      شیره خرما شیررضا ۴۵۰ گرمی…

      تومان
      ۹,۸۰۰تومان


      شیره انگور شیر رضا ۹۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۵,۸۰۰تومان


      شیره انگور شیررضا ۴۵۰ گرمی…

      تومان
      ۱۵,۸۰۰تومان


      ارده دو آتیشه با شیره خرما شیررضا…

      تومان
      ۴۷,۵۰۰تومان


      ارده با شیره خرما شیررضا طعم شیره…

      تومان
      ۴۷,۲۰۰تومان


      ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا ۳۵۰ گر…

      تومان
      ۲۳,۲۰۰تومان


      ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا ۷۰۰ گر…

      تومان
      ۴۶,۸۰۰تومان


      ارده ممتاز شیررضا ۳۵۰ گرمی…

      تومان
      ۲۲,۹۰۰تومان


      ارده ممتاز شیررضا ۷۰۰ گرمی…

      تومان
      ۴۶,۵۰۰تومان      ناموجود

      حلوا شکری ساده شیررضا ۳۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۰,۸۰۰تومان


      حلوا شکری آیمل شیررضا ۳۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۲,۶۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا ۹۰ گرمی…

      تومان
      ۳,۹۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا ۷۰ گرمی…

      تومان
      ۳,۱۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا ۶۰ عددی ۵۰ گرمی…

      تومان
      ۲,۳۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا ۳۰ گرمی…

      تومان
      ۱,۴۰۰تومان


      حلوا شکری کلاسیک شیررضا ۵۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۳,۰۰۰تومان


      حلوا ارده شیررضا آیمل ۲۳۰ گرمی…

      تومان
      ۱۲,۵۰۰تومان


      حلوا ارده شیررضا ۲۳۰ گرمی…

      تومان
      ۱۲,۳۰۰تومان


      حلوا ارده ارکیده با طعم پسته شیرر…

      تومان
      ۲۶,۵۰۰تومان


      حلوا ارده شیرینگ شیررضا ۵۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۴,۷۰۰تومان


      حلوا ارده استوانه ای شیررضا ۷۰۰ گ…

      تومان
      ۳۲,۹۰۰تومان


      حلوا ارده آیمل قوطی گرد شیررضا ۵…

      تومان
      ۲۴,۷۰۰تومان


      حلوا ارده آیمل قوطی گرد شیررضا ۷۰…

      تومان
      ۳۲,۹۰۰تومان


      حلوا ارده شیرینگ شیررضا ۸۵۰ گرمی…

      تومان
      ۳۸,۸۰۰تومان      ناموجود

      حلوا ارده کلاسیک شیررضا ۳۰۰ گرمی…

      تومان
      ۱۹,۰۰۰تومان


      حلواارده شیررضا استوانه ای ۳۵۰ گر…

      تومان
      ۱۶,۰۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره خرما شیررضا…

      تومان
      ۲۱,۸۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم انگور شیررضا ۴۰۰…

      تومان
      ۲۲,۰۰۰تومان


      حلوا ارده با طعم شیره توت شیررضا …

      تومان
      ۲۳,۰۰۰تومان


      حلوا ارده شیررضا کلاسیک ۴۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۱,۰۰۰تومان


      حلوا ارده کلاسیک شیررضا ۵۰۰ گرمی…

      تومان
      ۲۵,۰۰۰تومان


      حلوا ارده کلاسیک شیررضا ۷۰۰ گرمی…

      تومان
      ۳۴,۸۰۰تومان


      روغن ذرت شیررضا ۱۸۰۰ سی سی…

      تومان
      ۴۶,۵۰۰تومان


      روغن ذرت شیررضا ۹۸۰ سی سی…

      تومان
      ۲۵,۹۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۳۰۰۰ سی سی…

      تومان
      ۲۵۴,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۱۸۰۰ سی سی…

      تومان
      ۱۵۸,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۱۳۸۰ سی سی…

      تومان
      ۱۱۹,۵۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۹۸۰ سی سی…

      تومان
      ۸۷,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۹۰۰ سی سی…

      تومان
      ۸۰,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا ۵۴۰ سی سی…

      تومان
      ۴۹,۴۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۳۰۰۰ س…

      تومان
      ۲۶۹,۰۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۱۸۰۰ س…

      تومان
      ۱۶۹,۰۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۱۳۸۰سی…

      تومان
      ۱۱۹,۰۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۹۸۰ سی…

      تومان
      ۸۸,۰۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۹۰۰ سی…

      تومان
      ۷۹,۰۰۰تومان


      روغن کنجد تصفیه شده شیررضا ۵۴۰ سی…

      تومان
      ۴۹,۰۰۰تومان

      روغن های کنجدی و ذرت

      نمایش همه محصولات

      روغن ذرت شیررضا 1800 سی سی

      روغن ذرت شیررضا ۱۸۰۰ سی سی…

      ۴۶,۵۰۰تومان


      روغن ذرت شیررضا 980 سی سی

      روغن ذرت شیررضا ۹۸۰ سی سی…

      ۲۵,۹۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 3000 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۳۰۰۰ سی سی…

      ۲۵۴,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 1800 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۱۸۰۰ سی سی…

      ۱۵۸,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 1380 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۱۳۸۰ سی سی…

      ۱۱۹,۵۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 980 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۹۸۰ سی سی…

      ۸۷,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 900 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۹۰۰ سی سی…

      ۸۰,۰۰۰تومان


      روغن کنجد بکر شیررضا 540 سی سی

      روغن کنجد بکر شیررضا ۵۴۰ سی سی…

      ۴۹,۴۰۰تومان

      حلواشکری

      نمایش همه

      حلوا شکری کنجدی آیمل شیررضا 400 گرمی

      حلوا شکری کنجدی آیمل شیررضا ۴۰۰ گ…

      ۲۰,۰۰۰تومان


      حلواشکری ساده شیررضا 400 گرمی

      حلواشکری ساده شیررضا ۴۰۰ گرمی…

      ۱۸,۲۰۰تومان

      ناموجود

      حلوا شکری ساده شیررضا 300 گرمی

      حلوا شکری ساده شیررضا ۳۰۰ گرمی…

      ۱۰,۸۰۰تومان


      حلوا شکری آیمل شیررضا 300 گرمی

      حلوا شکری آیمل شیررضا ۳۰۰ گرمی…

      ۱۲,۶۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا 90 گرمی

      حلوا شکری شیررضا ۹۰ گرمی…

      ۳,۹۰۰تومان


      حلوا شکری شیررضا 70 گرمی

      حلوا شکری شیررضا ۷۰ گرمی…

      ۳,۱۰۰تومان

      مطالب خواندنی

      نمایش همه

      جادویی به نام ارده؛ چاشنی مقوی و خوشمزه

      جادویی به نام ارده؛ چاشنی مقوی و …      حلواشکری، غذای مفید با خصوصیات خاص!

      حلواشکری، غذای مفید با خصوصیات خا…      راه های تشخیص روغن کنجد اصل از تقلبی و جعلی

      راه های تشخیص روغن کنجد اصل از تق…      تفاوت روغن کنجد بکر و تصفیه شده چیست؟

      تفاوت روغن کنجد بکر و تصفیه شده چ…      15ویژگی و خاصیت روغن ذرت | آیا روغن ذرت ضرر هم دارد؟

      ۱۵ویژگی و خاصیت روغن ذرت | آیا رو…