سایت سازمان جهانی یونسکو چند عکس زیبا از شهر تاریخی یزد منتشر کرده است. این عکس های در بخش پرونده ویژه معرفی یزد به عنوان یک شهر میراث جهانی و ثبت شده در یونسکو ارائه شده است.

ارسال نظر در این مطلب امکانپذیر نمی باشد. جهت ارتباط با مدیریت می توانید از فرم تماس استفاده نمایید